மணி செந்தில்

பேரன்பின் கடும் பசுமையேறிய பெருவனம்.

கவிஞர். தாமரை அவர்களின் பதில்.

கடித இலக்கியம்

vanakkam adv mani avaragale,

  Sorry that I’ve to reply in english as i don have tamil font .  I keep getting a lot of cals from all over the world as a response to my speech .  T;hough i am not an orator, i spoke bec , as you said, that is the only thing we can do now. Your letter explains perfectly the feeling of an ordinary tamilian .  

 Lets hope for a good news.   Til then let us do whatever we can , to eradicate congress from tamil soil. 

  Nanri thozhar.

anbudan thamarai

 807 total views,  1 views today