மணி செந்தில்

பேரன்பின் கடும் பசுமையேறிய பெருவனம்.

ஏமாற்றப் பிம்பம்.

கவிதைகள்
cropped-anonymous-15061.jpg
எப்போதும்…
ஆர்வமாய்
தொடங்கி
ஏமாற்றப்
பிம்பத்தில்
ஆழ உறைகிறது..
 
ஞாயிறு
நாளொன்றின்
துயர் கவ்வும்
முடிவு.
 
– =

 1,370 total views,  1 views today