மணி செந்தில்

பேரன்பின் கடும் பசுமையேறிய பெருவனம்.

உண்டா (Unda)- மனதை உறுத்தும் எதார்த்தம்.

திரை மொழி

 

 649 total views,  1 views today